معرفی مسئول اداره بازنشستگی و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : علی اصغر عسگری

 سمت : مسئول اداره بازنشستگی

کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:526

 

  شرح وظایف:

 •  صدور احکام بازنشستگی حسب درخواست کارمند
 • صدور احکام بازنشستگی اجباری ناشی از آراء صادره از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان
 • صدور احکام بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
 • صدور احکام بازنشستگی قبل از مورد درخواست کارمند
 • بررسی پرونده متقاضی بازنشستگی و تیه پیش نویس حکم بازنشستگی و یا حکم برقراری حقوق بازنشستگی مستخدم حسب مورد
 • بررسی و احتساب سنوات خدمت غیر رسمی کارکنان در هنگام صدور حکم برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه بگیر
 • بررسی پرونده مستخدم و تهیه پیش نویس احکام وظیفه و از کارافتادگی ، طرح قوانین و مقررات موضوعه
 • تهیه گزارشات لازم در زمینه وظایف مربوط
 • ارتباط مستمر با سازمان بازنشستگی کشوری و اداره کل امور اداری وزارت کشور و ایجاد هماهنگی های لازم و رفع مشکلات احتمالی مربوط به صدور احکام بازنشستگی و وظیفه
 • مطالعه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، قوانین و مقررات موضوعه در ارتباط با امور پرسنلی و اداری و بهنگام داشتن اطلاعات در امور مذکور
 • انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق

  معرفی کارشناسان اداره بازنشستگی

  نام و نام خانوادگی

 سمت

 تحصیلات

 شماره تماس

 مجتبی اسدی پور

کارشناس بازنشستگی

 کارشناسی مدیریت دولتی

527داخلی06633319480

 فاطمه یزدان منش

کارشناس بازنشستگی

 کارشناسی مدیریت مالی

2داخلی06633319480 

 منوچهر آزادبخت

کارشناس بازنشستگی

 کارشناسی مدیریت دولتی

2داخلی06633319480 

 

 

 

 

بخشنامه ها و دستورالعمل ها:

 

 

 

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات