معرفی مدیر منابع انسانی و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : محمد شریف مالمیر

 سمت : مدیر منابع انسانی

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و روان (روان پرستاری)

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:218

 

 

 

 

 

 

 

  شرح وظایف:

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های اجرائی مربوطه
 • تصمیم گیری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 • تلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاهتلاش در جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشگاه
 • نظارت بر صدور احکام پرسنلی ، کار کنان ، بازنشستگان و وظیفه بگیران
 • نظارت بر تهیه و تدوین بخشنامه ها و آئین نامه ها و دستور العملهای اجرائی
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویتها و نیاز هاا
 • اقدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی
 • تامین منابع انسانی لازم برای ارائه خدمات مربوط به نیروهای طرح پزشکان و پیراپزشکان
 • نگهداشت منابع انسانی از طریق اجرای طرح های حقوق و دستمزد ، نظام ارزشیابی و توانمند سازی نیروی انسانی
 • ارتقاء و بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعات کار کنان
 • نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کادر تحت سرپرستی
 • برنامه ریزی های لازم جهت کنترل و نظارت بر واحد ها ی کارگزینی دانشگاه
 • هماهنگی های لازم با مدیریت های نیروی انسانی سایر دانشگاه ها و تبادل اطلاعات و تجربیات
 • انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه
 • ارائه پیشنهاد های لازم جهت اصلاح در نظام های اداری و استخدامی به مراجع ذیربط
 • انجام سایر امور مربوطه بر طبق مقررات و با دستور مقام مافوق
 • شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل – انتصابات – نقل و انتقالات
 • تدوین طرح ها و برنامه های منابع انسانی جهت جذب ، حفظ و نگهداشت منابع انسانی و ارائه به مدیر عامل
 • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادها و سیاست های منابع انسانی و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • تهیه و تنظیم خطمشی ها ، دستورالعمل ها ، روش های اجرایی ، آیین نامه و بخش نامه های منابع انسانی
 • برنامه ریزی جهت تامین منابعانسانی مورد نیاز واحدها و اعلام به معاونت توسعه
 • نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های منابع انسانی در واحدهای مختلف

 

مسئولیت های اجرایی و  حرفه ­ای:

 •  مدیر درمان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
 • مدیرحراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
 • مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مهرماه سال 1389 لغایت مردادماه 1398
 • رئیس اداره پرستاری دانشگاه
 •  مدیر بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
 • عضو هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه
 • سوپر وایزر آموزشی بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد
 • سرپرستار بخش جراحی مردان بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد
 •  فایل رزومه کاری

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات