معرفی مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی و شرح وظایف:

نام و نام خانوادگی :امین مصطفایی

 سمت : مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

کارشناسی ارشد عمران

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:515

 

 

 

 

 

 

  شرح وظایف:

1. هر گونه هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی لازم به منظور اجرای مطلوب ماموریت
2. برنامه ریزی های لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و اعتبارات
3. برنامه ریزی و کنترل لازم به منظور نگهداری و حفظ منابع فیزیکی
4. برنامه ریزی های لازم به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات
5. شناسایی و بکارگیری راه کارهای ممکن به منظور بهینه سازی و صرفه جویی مصرف سوخت و انرژی
6. تهیه کلیه طرحها ، نقشه ها و دستور العمل های فنی مورد نیاز در خصوص احداث، توسعه ،تغییر کاربری ، تعمیرو نگهداری منابع فیزیکی
7. نظارت بر اجرای پروزه های مصوب سالیانه
8.نظارت بر اجرای پروژه های نیمه تمام و تعمیرات واحدهای تابعه
9. افزایش توان علمی و مهارت های حرفه ای کارکنان و کارشناسان ستاد و عوامل غیر ستادی دست اندر کار اجرا یپروژه ها
10 . افزایش کمی و کیفی خدمات قابل ارائه
 

 

مسئولیت های اجرایی و  حرفه ­ای:

  • مدیر منابع فیزیکی و طرح های عمرانی از سال 1395 تا1396  و از مردادسال ۱۳۹۹تا کنون

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات