معرفی مسئول واحد ارزشیابی عملکرد کارکنان و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : محمدرضا فیضیان

 سمت : مسئول واحد ارزشیابی عملکرد کارکنان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:256

 

 

  شرح وظایف:

  • مکاتبه با واحدهای تابعه در خصوص تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه.
  •  بررسی فرم های ارزیابی وتطبیق مستندات ارائه شده با امتیازات اخذ شده توسط کارمند
  • بررسی و پاسخگویی به مکاتبات اداری در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان.
  •  پاسخگویی به سئوالات و ابهامات کارکنان در خصوص ارزیابی عملکرد.
  •  توجیه ارزیابی کنندگان و تائید کنندگان وارزیابی شوندگان در خصوص نحوه تکمیل فرمهای ارزیابی عملکرد کارکنان.
  •  انجام سایر امور ارجاعی از طرف مسئولین مربوطه در خصوص ارزشیابی کارکنان حسب مورد.
  • بررسی ، تایید و پیگیری کلیه فرآیندهای تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان
     

  دستورالعمل:

 

 سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات