معرفی مدیر پشتیبانی و امور رفاهی و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : دکتر هاشم بهاروند

 سمت : مدیر پشتیبانی و امور رفاهی

دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:250

 

 

 

 

  شرح وظایف:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  نظارت برحسن اجرای وظایف وکلیه امور ادارات واحدهای تحت سرپرستی
 •  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی رئیس واحد
 •  سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 •  هماهنگی امورواحدهای تحت سرپرستی باخط مشیها، قوانین ومقررات تعیین شده درچهارچوب برنامه های تعیین شده
 •  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 •  صدور دستور بخشنامه ها آئین نامه ها و ضوابط مربوط جهت اجرای قانون
 •  کنترل کلیه امورات واحدهای تحت سرپرستی
 •  شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف
 •  برنامه ریزی جهت اجرای قانون و پیگیری جهت اجرا
 •  اتخاذ تصمیمات لازم جهت برگزاری مناقصات و مزایده های دانشگاه وواحدهای تابعه
 •  ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه مدیریت امور پشتیبانی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید
 •  نظارت بر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز دانشگاه و واحدهای تابعه اعم از بیمارستانی وغیر بیمارستانی
 •  بررسی ،تجزیه وتحلیل و اظهار نظردرخصوص آمارواطلاعات ارائه شده از سوی ادارت ذیربط
 •  مدیریت ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی به پرسنل با هماهنگی واحدهای تخصصی مربوطه
 •  مدیریت امور نظافت، آبدارخانه، پذیرایی، رستوران، نقلیه و ایاب و ذهاب کارکنان
 •  هماهنگی در خصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران
 •  کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در حوزه ستاد
 •  همکاری در ارائه خدمات رفاهی و تسهیلات و کمک های غیرنقدی به کارکنان
 •  نظارت در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار
 •  برنامه ریزی تأمین فضاوتدارک تجهیزات و وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز با همکاری اداره اموراداری و خدمات رفاهی
 •  نظارت بر  امر نگهداری ساختمان‌ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف
 •  انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 مسئولیت های اجرایی و  حرفه ­ای:

 • مدیر منابع انسانی
 • معاون مدیر مالی
 • رئیس اداره درآمد دانشگاه
 • رئیس اداره رفاه دانشگاه
 • رئیس اداره رسیدگی دانشگاه
 • عضو هیات تخلفات اداری
 • مسئول حراست شبکه پلدختر
 • مسئول امور عمومی شبکه پلدختر
 • مسئول مالی شبکه پلدختر
 • فرمانده بسیج دانشگاه

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات