معرفی مسئول اداره نظارت بر خدمات عمومی و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : مهرداد مدیری

 سمت : مسئول اداره نظارت بر خدمات عمومی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

تلفن مستقیم : 06633319449

تلفن داخلی:429

 

 

  شرح وظایف:

   

 1. هماهنگی درخصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه در صورت صرفه اقتصادی
 2. کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در حوزه ستاد
 3. همکاری در امورنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده و تحویل آن به انبار
 4. اداره امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی با کیفیت مناسب به کارکنان براساس برنامه
 5. مدیریت امور مربوط به تعمیر و نگهداری و بازدید های ادواری ساختمانها و تاسیسات دفتر مرکزی با هماهنگی واحد های متقاضی
 6. مراقبت و بهره برداری از شبکه های برق، آب، گاز و تلفن
 7. تامین و استقرار وسایل ایمنی عمومی از قبیل کپسول‌های اتفاء حریق در کلیه واحدها
 8. انجام امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و تهیه و تدارک محل جلسات، ایاب و ذهاب و امثالهم با هماهنگی اداره تدارکات
 9. هماهنگی در خرید و تدارک اقلام ، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز
 10. تنظیم و تایید سندهای نیروهای شرکتی و حجمی ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه
 11. بازدید روزانه از آبدارخانه ها،سرویس های بهداشتی ،پشت بام ها و........ستاد دانشگاه
 12. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق           
 13. نظارت بر اجرای خدمات عمومی و امورمربوط به نگهداری و محوطه سازی ستاد مرکزی و مجموعه انبارهای
 14. بازدید مستمر و روزانه  از کلیه قسمتها، اتاقها، ساختمان ها، محوطه، خیابانها و مراقبت بر امر نظافت وپاکسازی آنها  براساس چک لیست و شاخص های نظارتی
 15. نظارت بر جمع آوری زباله هاو ضایعات و انتقال آنها به محل های تعیین شده
 16. برآورد و تأمین وسایل کار و مواد مصرفی موردنیاز کادر خدماتی و پرسنل تحت سرپرستی جهت ارائه خدمات
 17. تحویل تجهیزات آبدارخانه و کنترل و مدیریت در آماده سازی آن جهت تدارک پذیرایی کارکنان
 18. پیگیری و کنترل در آماده سازی دستگاه های نظافتی و انجام سرویس های موردنیاز آنها
 19. ایجاد روحیه مشارکت وهمکاری در پرسنل تحت سرپرستی و ارائه آموزشهای لازم به آنها در خصوص رعایت اصول ادب و نزاکت در برخورد با دیگران
 20. همکاری و نظارت بهینه در اجرای عملیات سمپاشی به صورت مداوم و فصلی
 21. پیش بینی های لازم در مورد جلوگیری از مخاطرات آتش سوزی و همکاری درتهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش سوزی برای آگاهی پرسنل خدمات عمومی در مواقع اضطراری
 22. نظارت بر نقل‌ و ‌انتقال وسایل و تجهیزات اداری و اموال منقول و غیر منقول واحدهای ستادی
 23. نظارت بر شستشو و ضد عفونی نمودن تی ها پس ازنظافت درآفتاب یا با استفاده از دستگاه های مکانیزه
 24. تهیه و نظارت بر استفاده از لباس کار،چکمه و دستکش هنگام نظافت سرویس های بهداشتی  و رعایت موارد بهداشت شخصی توسط پرسنل خدمات عمومی
 25. تنظیم ساعات کار پرسنل خدمات عمومی، تعیین محل خدمت آنها با هماهنگی مسئولین ذیربط و کنترل افراد تحت نظارت و تقسیم کار بین آنها
 26. همکاری و مشارکت در برگزاری همایش ها، اعیاد، مراسم، ، جلسات و نشست ها و ...  و نظارت بر  آماده نمودن امکانات مورد نیاز
 27. نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد ستاد مرکزی در امر حمل زباله و ضایعات ناشی از عملیات ساختمانی و فضای سبز
 28. رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای سایر کارکنان خدمات عمومی درمحیط کار
 29. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی
 30. بهبود فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه در امور خدمات عمومی
 31. اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین خدمات واحدهای تابعه دانشگاه 
 32. اصلاح و ارتقاء فرآیند کار در واحد خدمات
 33. استفاده از بازخوردهای اطلاعاتی به سیستم، جهت اصلاح و بهبود روش ها و رویه ها
 34. کاهش هزینه های مصرفی مواد شوینده و لوازم و تجهیزات نظافت از طریق برآورد متمرکز نیازها و صدور درخواست خرید
 35. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و  استفاده از راهبردهای جلسه با هماهنگی مقام مافوق
 36. منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه و بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژی در واحدهای تابعه دانشگاه 
 37. مدیریت در جهت توسعه مهارت و توانایی های انجام کار کارکنان خدمات عمومی
 38. برنامه ریزی تأمین فضا، تجهیزات، امکانات، وسایل اداری و رفاهی مورد نیاز مدیریت خدمات پشتیبانی 
 39. مدیریت توزیع نیروهای خدمات عمومی مازاد بین واحدهای متقاضی 
 40. مدیریت بر انجام امور تشریفات، ایاب و ذهاب، پذیرایی و محل تشکیل جلسات با هماهنگی مدیریت روابط عمومی دانشگاه جهت میهمانان 
 41. ارائه گزارشهای توجیهی لازم  به مقام مافوق در خصوص وظایف مربوط به واحدهای زیر مجموعه   
 42. سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی وپیش بینی نشده
 43. بررسی و شناخت نارسایی ها و مشکلات حوزه مدیریت و اهتمام در جهت رفع آنها
 44. انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق
 45. نظارت بر نقل و انتقال کلیه پرسنل خدمات واحد های دانشگاه و زیر مجموعه

   

 

         امور نقلیه            واحد انبار
            واحد دبیرخانه               حامل های انرژی

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات