معرفی دفتر:

وظایف مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی


1- مشارکت در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مبتنی بر شواهد در حیطه مشارکت‌های اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در حوزه سلامت
2- برنامه‌ریزی و تدوین سازوکارهای اجرایی برای ارتقا دانش و فرهنگ خصوصی‌سازی امور مرتبط با حوزه سلامت در سطوح مختلف جامعه، سازمان‌های تابعه و مدیریت‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان
3- برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی بخش خصوصی وتعاونی برای مشارکت‌های اقتصادی در حوزه سلامت
4- برنامه‌ریزی به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی بخش غیردولتی با رویکرد توسعه‌گرا و عدالت محوردرعرصه‌های خدمات سلامت
5- برنامه‌ریزی در جهت استفاده از منابع و تسهیلات مؤسسات اقتصادی برای انجام پروژه‌های مشارکت دولتی خصوصی در حوزه سلامت
6- برنامه‌ریزی به‌منظور جلب مشارکت اقتصادی بخش غیردولتی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت
7- مشارکت در طراحی و ایجاد ساختارهای اقتصادی در حوزه سلامت
8- هماهنگی برون و درون‌سازمانی به‌منظور یکپارچه‌سازی خدمات اقتصادی بخش خصوصی در حوزه سلامت
9- تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مرتبط با مدل‌های مشارکت دولتی-خصوصی در حوزه سلامت
10- شناسایی، ظرفیت‌های مشارکت اقتصادی در حوزه سلامت با استفاده از مدل‌های مختلف مشارکت دولتی-خصوصی
11- ایجاد سازوکارهای مناسب و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سازمان‌های تابعه
12. نظارت بر اجرای پروژهای مشارکت دولتی- خصوصی در حوزه سلامت و تهیه گزارش‌های دوره‌ای

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات