معرفی کارشناسان اداره تامین و توزیع نیروی انسانی :

 

کارشناسان واحد استخدام :

 نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

 شماره تماس

زهرا معظمی گودرزی

کارشناس استخدام و نیروهای شرکتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

  230داخلی06633319480

زینب رحیمی راد

 کارشناس استخدام

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

 204داخلی06633319480

نرجس وثوق

کارشناس استخدام

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

  280داخلی06633319480

 

کارشناسان واحد طرح لایحه و متخصصین ضریب کا:

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

الهام روز بهانی

مسئول واحد طرح 

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 

 225داخلی06633319480

مریم کمالیان

 کارشناس واحد طرح

کارشناسی امور تربیتی

  243داخلی06633319480

فتانه دریکوند

کارشناس واحد طرح

کاردان مدیریت بازرگانی 

203داخلی06633319480 

رضا رضائی

کارشناس واحد طرح

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

 -

 

 

 کارشناسان واحد نقل انتقالات :

 نام و نام خانوادگی

 سمت

 تحصیلات

 شماره تماس

 زهرا شکری شیخی

 مسئول واحد نقل انتقالات

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 294 داخلی06633319480

 
سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات