معرفی مسئول واحد آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : حافظ امرایی

 سمت : مسئول واحد آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:278

 

 

 

 

 

  شرح وظایف:

 • ارتقای سطح کیفی منابع انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت؛
 • افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسبت به ارزش‌های اسلامی و توسعه آگاهی‌های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی؛
 • توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثر نقش‌ها و وظایف مدیریتی؛
 • آماده‌سازی منابع انسانی دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگی‌های شغلی برای ارتقای به رتبه شغلی بالاتر در شغل مورد تصدی، و برای انتصاب به سطوح شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش‌های جدید؛
 • ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه‌های توانمندسازی و توسعه کارکنان با اهداف راهبردی دانشگاه؛
 • ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویکرد فرآیندی-تعاملی و اجتناب از آموزش‌های غیرضروری؛
 • ایجاد انگیزه برای خودسازی و رشد معنوی، مهارتی، دانشی و مادی منابع انسانی؛ارتقا سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقا منابع ‌انسانی از طریق آموزش
 • پشتیانی نرم افزار آذرخش در واحد آموزش و توانمندسازی توسط سوپروایزر آموزش
 •  رفع ایرادات سیستم (قطعی سیستم در زمان برگزاری آزمون - نوسازی رمز ورود  به سامانه پرسنل  جهت شرکت در آزمون  و..)توسط سوپروایزر آموزش
 •  ثبت و انتقال شناسنامه آموزشی پرسنل انتقالی از دیگر دانشگاه ها  توسط سوپروایزر آموزش
 •  تهیه آمار و گزارش از دوره های  آموزشی اجرا شده جهت ارائه به دستگاه های اجرایی متقاضی توسط سوپروایزر آموزش
 • تغذیه دوره ها از سامانه آموزش مداوم پزشکی  و انتقال به سامانه آذرخش و شناسنامه ی آموزشی پزشکان توسط سوپروایزر آموزش
 • ایجاد دسترسی برای رابطین آموزشی توسط سوپروایزر آموزش

 

  معرفی کارشناسان واحد آموزش و توانمند سازی

 

  نام و نام خانوادگی

 سمت

 تحصیلات

 شماره تماس

 مونا طاهریان

سوپروایزر آموزشی

 کارشناسی مدیریت فرهنگی

260داخلی06633319480

 زهرا فتاح

 کارشناس آموزش

 کارشناسی زبان انگلیسی

272داخلی06633319480 

 ناهید صارمی

کارشناس آموزش

 کارشناسی مدیریت دولتی

279داخلی06633319480 

جمشید حاتمی

کارشناس آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

207داخلی06633319480 

 

 

 

 

 

  بخشنامه ها و دستورالعمل ها:

  فرم ها :

  تقویم آموزشی:

 
سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات