درباره معاونت توسعه و مدیریت منابع:

معاونت توسعه مدیریت و منابع ، یکی از معاونت های ستادی دانشگاه است که عهده دار توسعه کیفیت، کمیت و رضایتمندی در تمام ابعاد رسالت و وظایف دانشگاه می باشد.مطالعه و بکارگیری مناسب ترین رویکردها، روش ها، نظام ها و ابزارهای مدیریتی، ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و اعتلای سطح عملکرد دانشگاه از جمله فعالیت های اصلی این معاونت محسوب می گردد.
این معاونت دارای چندین مدیریت شامل  مدیریت توسعه و سرمایه انسانی  -  مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد - مدیریت امورمالی - مدیریت خدمات پشتیبانی - مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی - مدیریت نوسازی و تحول اداری  می باشد که هر واحد دارای زیر شاخه هاو   شرح وظایف مربوط به همان واحد می باشد .که به تفکیک در این وب سایت به آن اشاره شده است.
استراتژی ها:
 - ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی کارکنان      
- ایجاد تحول و نوآوری در فعالیت ها و اقدامات مدیریت های حوزه معاونت    
- بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه    
- بهبود روند نظام جمع آوری، ثبت، تحلیل و کاربرد اطلاعات        
- اصلاح ساختار نحوه توزیع بودجه دانشگاه بین واحدهای تابعه دانشگاه و استفاده از توان بالقوه واحدهای تحت پوشش دانشگاه         
- خرید خدمت و کالا از بخش غیر دولتی جهت کاهش تصدی گری دولت     
- تأمین نیروی تخصصی مورد نیاز 
- بهبود نظارت بر عملکرد هزینه ای و بودجه ای واحدها

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات