معرفی مدیر امور مالی و شرح وظایف:

نام و نام خانوادگی :امین ندری

 سمت : مدیر امور مالی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:583

 

 

 

 

  شرح وظایف:

 1.  برنامه ریزی در جهت ارتقا کیفیت اطلاعات مالی دانشگاه و شفافیت در گزارشگری مالی در راستای ایفای مسئولیت پاسخ گویی و تصمیم گیری مدیران
 2.  برنامه ریزی در خصوص ارتقا کنترل های داخلی و استفاده از فنّاوری روز و اصلاح و به روزرسانی فرایندهای مالی جهت حصول اطمینان از صحت عملیات
 3.  برنامه ریزی جهت ایجاد بسترهای لازم برای دسترسی به قیمت تمام شده برنامه ها، فعالیت ها، خدمات و محصولات در راستای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
 4.  برنامه ریزی برای آموزش نحوه استفاده از گزارش های مالی برای ذینفعان داخلی در جهت تسهیل مسئولیت تصمیم گیری
 5. برنامه ریزی جهت افزایش انضباط مالی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 6. برنامه ریزی برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، سهولت و تسهیل در ثبت رویدادهای مالی برای
 7. تولید اطلاعات به موقع و قابل اتکا و تغییر رویکرد از نگهداری حساب به گزارشگری مالی
 8. برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی
 9. طراحی سیستم مناسب در راستای گزارشگری، کسورات بیمه ای، پایش عملکرد
 10.  بررسی و پیگیری مشکلات اجرایی فرایندهای مالی در کلیه واحدها و حوزه های مرتبط با امور مالی و مکانیزه کردن فرایندهای مالی و کنترل های داخلی
 11.  بررسی صلاحیت های حرفه ای و کارکنان شاغل در امور مالی و جایگزین

 

مسئولیت های اجرایی و  حرفه ­ای:

 •  سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات