معرفی کارشناسان اداره کارگزینی :

 

معرفی کارشناسان حقوق دستمزد  :

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

1

حنیفه عادلی

کارشناس مسئول حقوق دستمزد

کارشناس مدیریت دولتی

06633319449-212

2

آذر یاراحمدی

کارشناس صدور احکام

کارشناس آمار

06633319449-258

3

حمید یگانه

کارشناس صدور احکام

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

06633319449-206

 

معرفی کارشناسان دبیرخانه و بایگانی :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

1

حشمت اله حسین زاده

کارشناس بایگانی

کارشناس مدیریت دولتی

06633319449-210

2

سید ولی موسوی

کارشناس بایگانی

کارشناس مدیریت دولتی

06633319449-211

 

 

معرفی کارشناس مرخصی و سامانه کارمند ایران :

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات شماره تماس

1

مهناز لک

کارشناس مرخصی و سامانه کارمند ایران

کارشناس مدیریت بازرگانی

06633319449-279

 

 

 

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات