معرفی مسئول اداره کار گزینی و شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : اسماعیل رضایی

 سمت : مسئول اداره امور رفاهی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن مستقیم : 06633319449

تلفن داخلی:371

 

 

   شرح وظایف:

 • معرفی جهت پرداخت کمک هزینه ازدواج جهت شاغلین ستاد دانشگاه وبازنشستگان
 • معرفی جهت پرداخت کمک هزینه فوت جهت  شاغلین ستاد دانشگاه وبازنشستگان
 • معرفی شاغلین وبازنشستگان دانشگاه جهت اسکان در مهمانسرای شهرستانهای دیگر
 • انجام امور بیمه ای شامل بیمه پایه وبیمه تکمیلی پرسنل(عقدقرارداد-افزایش تعداد عائله- ابطال دفترچه بیمه- صدور اولیه) 
 • انجام امور مربوط به منازل سازمانی شامل ثبت نام از متقاضیان –اولویت دهی وامتیازبندی- واگذاری وتخلیه وسایر امور مربوطه
 • صدور گواهی اشتغال به کار تهیه وتوزیع بن غیرنقدی کارکنان وبازنشستگان هماهنگی ومعرفی جهت پرداخت تسهیلات بانکی
 • انجام سایر امور رفاهی شاغلین وبازنشستگان حسب مورد در مقاطع زمانی گوناگون همچون واگذاری تلفن همراه – سهام عدالت و
 •  انجام سایر امورمحوله توسط مقام مافوق
 •  پیگیری امور رفاهی پرسنل خدماتی
 •  هماهنگی و همکاری با واحدهای تابعه دانشگاه درخصوص اردوهای فرهنگی و تفریحی
 •  سامان بخشی و استقرار متقاضیان استفاده از مهمان سرا ها
 • برگزاری و شرکت در  مسابقات ورزشی کارکنان
 • برگزاری اردوهای ورزشی کارکنان
 • تهیه تجهیزات و لباس ورزشی تیم های ورزشی کارکنان
 • عقد قرارداد با سالن ها و استخر جهت کارکنان

 سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات