معرفی مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد ، شرح وظایف:

 نام و نام خانوادگی : ولی صفری

 سمت : مدیر برنامه ریزی بودجه پایش عملکرد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تلفن مستقیم :06633319480

تلفن داخلی:262

 

 

 

 

 

 

 

  شرح وظایف:

  • انجام بررسی های لازم در زمینه روشهای نوین بودجه بندی و مدیریت منابع مالی واحدهای تحت پوشش به منظور نیل به هدفهای نهایی دانشگاه

  • تهیه و تنظیم و مبادله بودجه پیشنهادی ، موافقتنامه های مصوب ،اصلاحیه در بخش بهداشت ، درمان و آموزشی به تفکیک (جاری ، اختصاصی ، تملک دارایی) با مراجع ذیربط

  • مطالعه قوانین ،ضوابط اجرایی و بخشنامه های مرتبط با بودجه  و ارائه پیشنهادات در خصوص ابقاء حذف و اصلاح قرارداد تبصره ای بودجه

  • تدوین شاخصهای  منطقی جهت توزیع عادلانه منابع بین واحدهای تحت پوشش

  • صدور تخصیص اعتبارات ( جاری ،اختصاصی ،تملک دارایی و ردیف های متمرکز دریافتی )جهت واحدهای تحت پوشش

  • پیگیری پرو‍ژه های عمرانی و کلاً مصوبات ریاست جمهوری

  • مطالعه و ارزیابی نیازهای اعتباری واحد های تابعه و بررسی منابع اعتباری و مالی موجود به منظور پاسخگوئی و اعلام نظرات کارشناسی به واحد ها

  • بررسی هزینه ها ی انجام یافته واحدهای تابعه و مقایسه آن با تخصیص اعتباراتت ابلاغی مربوطه و تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت بودجه

  • مطالعه و بررسی روشهای تقلیل و کنترل هزینه ها به منظور ارتقاء بازدهی (کمی و کیفی )امور مربوطه و ارائه نظرات  و طرح های کارشناسی و اجرائی

  • تکمیل فرم ها و تهیه نموداری مربوط به  فعالیتها و گزارش عملکرد  مالی دانشگاه جهت ارائه به هیئت امنا

  • بازدید حضوری از واحد های تابعه دانشگاه ، نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه و سنجش میزان پیشرفت فیزیک پروژه ها و عملیات در هر یک از واحدها

  • مقایسه و تحلیل اعتبارات، مصوبات، سنوات مختلف دانشگاه و سایر دانشگاه های علوم پزشکی

  • مستند سازی فرآیندها و روشهای انجام کار و تجزیه و تحلیل آنها به منظور بهبود  مستمر فرایندهای کاری

  • تهیه کتابچه خلاصه قوانین و جزوات آموزشیدر زمینه بودجه ریزی و ارسال به واحد های تحت پوشش

  • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزش بودجه ریزی و دوره های کارآموزی جهت مسئولین واحدها ،کارشناس های جدید استخدام و ...

  • ارتباط مؤثر کاری با کارشناسان بودجه وزارت متبوع ،معاونت برنامه ریزی و نظارت و بررسی

  • پیشنهاد سیاست های مالی دانشگاه جهت تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه

  • در راستاری برنامه های توسعه بررسی و شناسائی فعالیت هایی که واگذاری آن به نفع سیستم و هدفمند نمودن هزینه است

  • تبیین سیاستهای بودجه در کمیته تخصیص دانشگاه جهت تصویب و ابلاغ به واحد های تابعه

 

مسئولیت های اجرایی و  حرفه ­ای:

  • سال 1379 مدیر مالی و رئیس امور عمومی معاونت دانشجویی
  • سال 1394 مدیر مالی و رئیس امور عمومی دانشکده پزشکی و پرستاری
  • ازسال1400 مدیر بودجه و عضو هیات تخلفات اداری و نماینده و مشاور فنی بازرگانی ریاست محترم دانشگاه در کمیسیون معاملات دانشکاه تاکنون

سوالات متداول

معاونت توسعه و مدیریت منابع کجا واقع شده است؟

لرستان - خرم آباد - خیابان معلم میدان شهید انوشیروان رضائی 0 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساختمان شماره یک طبقه دوم معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع شامل چه مدیریت های می باشد؟

1- مدیریت توسعه منابع انسانی "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت توسعه و تحول اداری "طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت بودجه و پایش عملکرد"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت امور مالی"طبقه دوم در ساختمان شماره یک می باشد "

مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی "این ساختمان در ضلع جنوبی محوطه دانشگاه قرار دارد"

مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی "این ساختمان جنب مسجد در محوطه ستاد دانشگاه قرار دارد."

 

روزهای ملاقات عمومی با معاون توسعه در چه روز های برگزار می شود؟

زمان ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع در روز های دوشنبه ساعت 10 تا 11 صبح می باشدجهت هماهنگی با شماره 06633319480 با داخلی 270 تماس حاصل فرمائید

offer
انتقادات
و
پیشنهادات